Rhodos

Monte Smith

Monte Smith

Město Rhodos bylo v antickém období přibližně stejně velké jako dnes. Tehdy byl do areálu města zahrnut i jihozápadní pahorek, dnes známý jako Monte Smith. Název získal na počest britského admirála z období napoleonských válek. Italové pojmenovali tento horský hřbet jako Monte San Stefano, ale dnes již pahorek nese opět svůj starší název.

V antické epoše se na tomto návrší vypínala místní akropole. Z původní antické památky se toho moc nedochovalo. Velkou část objektu Italové značně volně rekonstruovali. Nejdříve narazíte na odeon, malou, kdysi zastřešenou starověkou koncertní síň. Bylo v ní místo až pro 800 diváků, ale z antické doby se dochovaly jen tři sedadla v nejnižší řadě. Zbytek není ani sto let starý.

Na odeon navazuje rekonstruovaný stadion. Z něho se zachovaly pouze zlomky několika řad sedadel v půlkruhové části hlediště. Nad zbytekem hlediště se na vyrovnané terase vypínají k nebi tři celé a jedna půlka sloupu původního Apollonova chrámu.

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)