Rhodos

Lindos

Lindos Městečko Lindos se rozkládá na malém poloostrově uprostřed svahu. Příkrý sráz skalního masívu je korunován hradbami a cimbuřím velkého johanitského hradu, nad nímž se vypínají znovu vztyčené sloupy antického chrámu zasvěcené Athéně Lindii. Svah od městečkem je porostlý olivovníky a cypřiši a spadá k široké mořské zátoce, kterou lemují dvě písečné pláže.

Historie

Před založením města Rhodos v roce 408 př.n.l. byl Lindos nejvýznamnější ze tří městských států (Lindos, Kamiros a Ialyssos) na ostrově. Jeho obyvatelé se věnovali zejména obchodu a lindoské lodě proto od 8. století př.n.l. pluly do Fénicie, Egypta, Anatolie, Attiky, na Krétu a Sicílii i do osad u Černého moře. Rozkvět města trval až do počátku 5 století př.n.l..

Lindos

Když se kolem roku 491 př.n.l. vylodilo na ostrově perské vojsko, aby přinutilo rhodská města k tažení prosti městským státům pevninského Řecka, bylo zřejmě zničeno celé slavné lindoské loďstvo. Po řecko-perských válkách význam Lindosu poklesl, ale přesto zůstal Lindos nejvýznamnějším náboženským centrem na ostrově.

Nedostatek úrodné půdy přinutil obyvatele Lindosu, aby se za éry johanitů stali zase obchodníky a námořníky. Také později v rámci osmanské říše hráli významnou úlohu kupci a kapitáni, což dodnes dokládají jejich výstavné obytné domy.

Lindos

Památky

Chrám Matky boží (Kimissis tis Theotokou)

Kostel se nachází uprostřed obce a vede kolem něj cesta na akropoli. Byl založen ve 14. století a roku 1490 na náklady velmistra Pierra d´Aubussona rozšířen o otevřenou předsíň s gotickou křížovou klenbou. V 18. století chrám vyzdobil malbami Georgios ze Sími. Více než 80 fresek, které jsou zde k vidění, vypráví příběhy z Bible.

Akropolis

Lindos

Již ve 2. tisíciletí př.n.l. byla v přírodní jeskyni na plošině akropole uctívána ženská bohyně. Dórští řekové postavili své bohyni Athéně Lindské první dřevěný chrám přímo nad onou jeskyní. Za vlády dobrého tyrana Kleóboula kolem roku 550 př.n.l. na tomto místě vznikl první kamenný chrám.

V roce 342 př.n.l. byl však chrám zničen požárem. Akropole dostala nové rozvržení, dřevěná socha bohyně byla nahrazena pozlacenou, jejíž ruce, hlava a nohy byly zhotoveny z mramoru, zlata a slonoviny. V následujících dvou stoletích byla svatyně rozšířena novými terasami, schodišti a sloupovými halami jako výraz bohatství ostrova.

Lindos

Dnes na široké terase stojí antické oltáře, podstavce pomníků a zbytky monumentální sloupové síně, která kdysi měřila 87 metrů. Z původních 42 dórských sloupů jich dnes může obdivovat 20. Samotný chrám byl poměrně malý (22 metrů dlouhý a 8 metrů široký).

Na jižním svahu akropole byly ve 4. století př.n.l. ve skále vytesány stupně divadla. Nabízelo asi 2 tisísce míst, dnes je patrných ještě 27 řad.

Z akropole je také nádherný výhled na bělostné lindské domky a na zátoku sv. Pavla (Agios Pavlos).

Johanitská pevnost

Lindos

Byzantinci ve své malé pevnosti na akropoli vybudovali křesťanský kostelík, který pak johanité v následujících stoletích přebudovali na hradní kapli mohutné pevnosti. Zdi jejich pevnosti dnes ještě stojí a příkré moderní schodiště vede do vstupní brány johanitské pevnosti z 15. století. Bezprostředně za ním se nacházejí zbytky hradní kaple.

Při úpatí shodiště lze vlevo na skále rozeznat asi 5 metrů dlouhý reliéf. Znázorňuje záď antické válečné lodě (triéry). Reliéf byl částí pomníku na počest jakéhosi Hegesandrose, který kolem roku 190 př.n.l. vedl vítěznou rhodskou flotilu v boji proti pirátům.© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavé tipy:

Kapitánské domky svědčí o blahobytu Líndosanů za dob turecké nadvlády a přelomu století, kdy mnozí emigranti z Ameriky zasílali peníze domů. V architektuře domů námořníků, kteří za Turků křižovali celé východní Středozemní moře a obchod tak jen kvetl, se snoubí byzantské prvky s inspirací ze sousedních ostrovů a arabského světa.

Od severního břehu líndoské zátoky se můžete vydat podél skal k pomníku Kleóbula.