Rhodos

Kamiros

Lindos

Kamiros, nejmenší ze tří starobylích antických měst na Rhodosu, nebyl ve středověku ani v nové době nikdy přestavován. Ve 30. letech zde proto italští archeologové objevili pozůstatky chrámu a také celého města. Není to ale město z klasické antické éry, ale město vybudované v duchu dobovéo helénistického vkusu. První i druhé antické město bylo zničeno při zemětřeseních.

Na dolním konci areálu jsou zřetelné půdorysy malého jónského a většího dórského chrámu, pozůstatky obětních oltářů, velký počet podstavců soch a ruiny kryté studny.

Někdejší hlavní ulice vede vzhůru mezi základy bývalých velkých atriových obytných domů. Sloupy, které obklopovaly jejich nádvoří, jsou zčásti opět vztyčeny. Hlavní ulice vede na návrší k akropoli, kterou ukončuje přes 200 metrů dlouhá sloupová síň stoa, otevřená směrem k moři. Stoa je oblopena dvojitým sloupořadím tvořeným původně 152 dórskými sloupy. Za sloupovou síní se nacházel chrám bohyně Athény, z něhož se nezachovalo téměř nic. Od sloupové síně se otevírá krásný pohled přes celý areál vykopávek až na moře

Lindos

Akropole byla vybudována nad cisternou z 6. století př.n.l., která pojala přibližně 600 metrů3 vody. Dvěma výtoky byly napájeny veřejné studny ve městě. Město Kamiros mělo také před více než dvěma tisíci lety veřejný vodovod, zajišťující zásobování pitnou vodou, a kanalizaci. Dokládají to keramické trubky, které jsou vidět na mnoha místech.© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)