Rhodos

Historie Rhodosu

Historie Rhodosu

Tři tisíce let staré pozůstatky bohaté a pestré historie Rhodosu se nacházejí v Lindu, Kamirosu a Ialyssu. Opravdová civilizace se na Rhodosu rozvíjí až s příchodem Achájců. Achájci přinesli na ostrov mykénskou kulturu, která navazovala a z části i vycházela z kultury krétských mínojců.

Příchod pevninských kolonizátorů - Dórů ve 12. století př.n.l. zanechal na ostrově znatelné stopy. Města Lindos, Kamiros a Ialyssos byla správními centry ostrova. Pozůstatky těchto tří měst se zachovaly až do současnosti a patří k nejnavštěvovanějším místům ostrova.

Historie Rhodosu

Po celé období řecké antiky byl Rhodos ostrovem s velmi silnou pozicí. Vždy byl součástí velkých politicko-vojenských koalic a silných spojenectví, přičemž v nich zaujímal důležitou pozici. Díky zachování samostatnosti a výhodné geografické poloze se na Rhodosu bohatě rozvíjel obchod. Vrchol prosperity zažil Rhodos v helénském období (kolem 3. století př.n.l.), kdy mělo město Rhodos až 300 000 obyvatel a mohl být vytvořen okázalý symbol bohatství a politické moci – kolos rhódský.

Období římské říše znamenalo postupný úpadek. Od zemětřesení v roce 155 n.l. byl Rhodos drancován nájezdy barbarů až do ranného středověku. S příchodem sv. Pavla kolem roku 50 n.l. do Lindosu se na ostrově ujalo a rychle rozšířilo křesťanství.

Historie Rhodosu

V roce 1306 byl ostrov odkoupen od byzantského správce. Novým majitelem se stali rytíři řádu sv. Jana - Johanité. Rhodos díky své poloze pro Johanity představoval výhodné zázemí pro křižácká tažení do svaté země. Velmistr jako hlavní představitel řádu stál v čele náboženského života, byl vojenským velitelem i správcem ostrova. Vláda johanitů se na Rhodosu podepsala nejvýrazněji ze všech. Historické jádro hlavního města získalo podobu, kterou si i dnes můžete vyhutnat, vznikl klášter na nedaleké hoře Filerimos, hrad na lindské akropoli a mnoho dalších památek.

Ostrov se v následujících desetiletích úspěšně bránil nájezdům Turků. V roce 1522 byl ale dobyt tureckým sultánem Sulejmanem. Johanité Rhodos definitivně opustili a přesunuli se na vzdálenější Maltu.

Eloussa

V roce 1912 obsadila Rhodos italská armáda. Italská nadvláda měla na ostrov pozitivní vliv, protože Italové opravili většinu středověkých památek. Po porážce Itálie v průběhu 2. světové války byl ostrov ještě krátce okupován německou armádou, která jej v roce 1945 předala do správy spojenců. Rhodos se tak dočkal toužené svobody a v roce 1948 byl konečně připojen k řeckému státu.

Kam za historií Rhodosu?

  • Město Rhodos - Správní centrum ostrova s historickým jádrem, palácem velmistrů, mešitami a spoustou kaváren, obchodů a taveren v kouzelných uličkách.
  • Filerimos - Pahorek Filerimos s johanitským kostelem a klášterem, křížovou cestou a rozhlednou ve tvaru kříže najdete nedaleko hlavního města Rhodos.
  • Monte Smith - Pozůstatky Apollonova chrámu si můžete prohlédnout na návrší Monte Smith nedaleko hlavního města.
  • Kamiros - Jedno ze tří starobylých antických měst na Rhodosu s pozůstatky chrámu a celého města z období helénismu. Zde si přijdou na své milovníci archeologie.
  • Lindos - Městečko s dlouhou historií, antickou akropolí a johanitskou pevností.
  • Monolithos - Johanitský hrad leží vysoko na skále a nabízí tak krásný výhled na Egejské moře.
  • Kláštery (Ipsenis, Skiadi, Thari) - Pobyt u moře si můžete zpestřit návštěvou klášterů ukrytých uprostřed borových hajů.
© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavost:

Ostrov přitahuje větší počet turistů od 60. let 20. století. První zahraniční návštěvníci, zvláště z Itálie a Palestiny, sem přijížděli na dovolenou už před druhou světovou válkou. Tehdy dokonce existovaly turistické prospekty o Rhodosu v hebrejštině.