Rhodos

Kláštery

Klášter Ipsenis

Klášter Ipsenis

Malý, bíle natřený ženský klášter leží na západ od vesnice Lardos. Cesta k němu vede olivovými a borovými háji. Klášter Ipsenis byl založen až v 19. století a jeho zvonice pochází dokonce z 60. let minulého století.

Za námahu stojí krátká peší túra podél jednotlivých zastavení křížové cesty na vrchol sousedního nízkého pahorku. Nabízí se odtud krásný výhled do lesnatého okolí.


Klášter Skiadi

Klášter Skiadi

Klášter Skiadi leží na malé plošině vysoko nad západním pobřeží ostrova nedaleko vesnice Mesanagros. Jeho kostel uchovává nejvýznamnější ikonu Rhodosu - ikonu Matky boží ze Skiadi - Panagia Skiadini.

Ikona je považována za zázračnou a nese odpovědnost za blaho celých vesnických komunit. Proto se ikona každoročně v době Velikonoc vydává na cestu po rhodských vesnicích a na ostrov Chalki. Putuje podle starodávného přesně stanoveného plánu od vesnice k vesnici, kde vždy zůstane na jednu nebo dvě noci ve vesnickém kostelíku. Než se vydá na další cestu, je v každé vesnici nesena ve slavnostním procesí uličkami a kolem polí.

Původní klášterní kostel ze 14. století byl v 19. století včleněn do stavby nového kostela jako kněžiště. Budovy okolo klášterního dvora pocházejí z 18. a 19. století. Od poloviny 19. století je klášter opět obydlen mnichy.

Klášter Thari

Moni Thari

Klášter archanděla Michaela v Thari (lidově Moni Thari) leží uprostřed hustých lesů, v blízkosti vesnice Laerma.

K založení kláštera se váže legenda, která se ve vsi dodnes traduje. Legenda praví, že v blízkosti osady Laerma stával kdysi palác. Královská dcera onemocněla nevyléčitelnou nemocí a vydala se k poustevníkovi, který měl příbytek na místě dnešního kláštera. Po nějakém čase se vrátila domu uzdravena a její rodiče se rozhodli, že založí klášter.

Až do začátku devadesátých let minulého století byl tento objekt prázdný. Dnes je Moni Thari nejvýznamnějším centrem pravoslavného duchovního života na ostrově. O jeho znovuzrození se postaral misionář, který se po letech vrátil z Afriky. Dnes žije v klášteře přes deset mnichů. Klášter provozuje vlastní rozlasové a televizní vysílání. Obyvatelé Rhodosu zde také často uzavírají sňatek a v klášterním kostele nechávají pokřtít své děti.

Kopule a oltářní prostory kostela pocházejí již ze 14. století. Do současné podoby byl kostel přestavěn v 16. století. Nástěnné malby pocházejí z 16. a 17. století. Zobrazují světce, církevní otce a scény ze života Matky boží a Ježíše Krista.

Vesnice jižního Rhodosu: Asklipio - Embonas - Mesanagros - Siana

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)