Rhodos

Asklipio (Asklipeion)

Asklipio

Vesnička Asklipio leží ve vnitrozemí ostrova a skrývá jeden z nejstarších kostelů Rhodu a zříceninu hradu johanitských rytířů. Jméno této vesnice napovídá, že se tu v antické době nacházela svatyně boha lékařství Asklepia.

Kostel Zesnutí Bohorodičky (Kimissi tis Theotokou) byl postaven ve 13. až 14. století. V 17. století byl kostel přestavěn ve stylu pravoslavného chrámu. Je téměř celý vyzdoben dobře zachovalými freskami biblických příběhů.

Na moderně upraveném náměstí před kostelem jsou ve starých domech umístěna dvě malá muzea. Muzeum sakrálního umění vystavuje ikony, staré evangeliáře, roucha a knihy ze 16. až 19. století. Národopisné muzeum uchovává zemědělské nástroje, starý stroj ke zhotovování pytlů a rohoží i motorem poháněný lis na olivy.

Ze zříceniny hradu johanitů, který byl vystaven pravděpodobně v 15. století, je pěkný výhled na vesnici.

Další vesnice jižního Rhodosu: Embonas - Mesanagros - Siana

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)
Zajímavost:

V kostele Zesnutí Bohorodičky jsou na freskách zobrazeny i výjevy ze Zjevení sv. Jana (Apokalypsy), což je v Řecku poměrně vzácné téma.