Rhodos

Jižní Rhodos

Jižní Rhodos

Jižní část ostrova Rhodos má částečně ještě původní charakter. Východní pobřeží je sice až po letovisko Gennadi poznamenáno rozvíjejícím se cestovním ruchem, ale horské vesnice si uchovaly do jisté míry svůj historický ráz.

Na jihu Rhodu nenajdete sice žádná významná archeologická naleziště, ale zase větší počet obývaných klášterů (klášter Ipsenis, klášter Skiadi, klášter Thari). Za prohlídku stojí také celá řada raně křesťanských menších kaplí a bazilik, které jsou neznámé, a proto také málo navštěvované.

Prasonissi

Prasonissi

Prasonissi je jméno malého neobydleného ostrůvku nedaleko jižního cípu ostrova Rhodos. Označuje se ale i tak několik kilometrů dlouhá písčitá pláž, která se táhne od jižní špičky Rhodu do obou světových stran. Setkávají se tu vody Egejského a Středozemního moře.

Na tomto úseku pobřeží vane neustále svěží vítr, a tak je to hotový ráj pro surfaře.


Tipy na výlet

© 2007 Tripidipi.cz - Péťák (Email na Péťáka)